mazouttankkeuring in de provincie Limburg - mazouttankkeuring

lachende vrouw aan thermostaat verwarming
lachende vrouw aan thermostaat verwarming

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring

lachende vrouw aan thermostaat verwarming

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

lachende vrouw aan thermostaat verwarming

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankkeuring

Ga naar de inhoud
ondergrondse tank wordt onder druk gezet
DE LAAGSTE PRIJS VOOR MAZOUTTANK KEURING IN LIMBURG IS NU NOG LAGER TOT 21.09.2023
OOK IN DE PROVINCIES VLAAMS-BRABANT EN ANTWERPEN GELDT ONZE SUPER ZOMERKORTING 2023 VOOR MAZOUTTANK KEURING
mazouttank bovengronds
ZOMERKORTING 2023
110 €
100 € *
mazouttank ondergronds
ZOMERKORTING 2023
125 €
115 € *
*  VOORJAARSPROMOTIE VOOR DE KEURING VAN STOOKOLIETANKS
*  GELDIG VOOR MAZOUTTANKS, GEBRUIKT VOOR DE VERWARMING VAN HUIZEN EN GEBOUWEN.
*  GELDIG VAN 01.06.2023 TOT 21.09.2023 IN DE PROVINCIES LIMBURG,  VLAAMS-BRABANT EN ANTWERPEN.
*  PRIJZEN ZIJN BTW ( 21 % ) EN VERPLAATSING INBEGREPEN.
*  AFLEVERING ERKEND CONFORMITEITSATTEST
*  MAAK SNEL EEN AFSPRAAK VIA ONDERSTAAND FORMULIER VOOR DEZE UITZONDERLIJKE ACTIE
*  WENST U MEERDERE TANKS TE LATEN KEUREN, GELIEVE HET VAK EXTRA INFORMATIE TE GEBRUIKEN

stookolietank keuring bovengronds
stookolietank keuring ondergronds

kleiner dan 5.000 kg (6.000 liter)
tussen 6.000 en 12.000 liter
groter dan 12.000 liter

particuliere woning
bedrijf

 het laten vegen van mijn schoorsteen van de ketel
 het laten vegen van mijn schoorsteen van kachel of haard
 het onderhoud van mijn mazoutketel
 het plaatsen van een vogelrooster
 het plaatsen van een schouwkap
 schouwrenovatoe
 anderen
Wetgeving controle en keuring mazouttank in Vlaanderen

De keuring van mazoutreservoirs in Vlaanderen wordt bepaald in de Vlarem-wetgeving.
VLAREM staat voor het "Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning"
Vlarem stelt zicht tot doel het voorkomen van hinder en milieuverontreiniging, van  grondwater, bodem, lucht  e.d. voor bedrijven en particulieren.
De bepaling voor keuring en controle van stookolietanks valt hier ook onder.

Elke stookolietank moet na de plaatsing maar vóór de ingebruikname een keuring ondergaan.


Keuringstermijn voor tanks kleiner dan 5.000 kg (6.000 liter)

Voor ondergrondse mazoutreservoirs moest een overvulbeveiliging aanwezig zijn en  een eerste keuring gebeurd zijn vóór 1 augustus 2002.
Daarna geldt een keuring om de 5 jaar voor particulieren, voor bedrijven is dit om de 2 jaar.

Voor bovengrondse mazoutreservoirs moest een overvulbeveiliging aanwezig zijn en een eerste keuring vóór 1 augustus 2003.
Daarna is er geen periodieke keuring verplicht voor particulieren, voor bedrijven is dit om de 3 jaar.Keuringstermijn voor tanks vanaf en groter dan 5.000 kg (6.000 liter)

Ondergrondse tanks

Buiten waterwingebied of beschermingszone: om de 2 jaar een beperkt onderzoek en om de 15 jaar een volledig onderzoek.
Binnen waterwingebied of beschermingszone: jaarlijks een beperkt onderzoek en om de 10 jaar een volledig onderzoek.

Bovengrondse tanks

Om de 3 jaar, binnen of buiten waterwingebied of beschermingszone.


Na de keuring krijgt uw tank een groene, oranje of rode dop, merkplaat of label en een conformiteitsattest.

Groen: uw tank voldoet aan de wettelijke normen en mag verder gebruikt worden.

Oranje: uw tank voldoet niet aan de wettelijke normen, maar er is geen gevaar voor verontreiniging buiten de tank en dus geen milieugevaar. De tank mag nog voor een periode van uiterlijk 6 maanden gevuld worden. De eigenaar of exploitant heeft zo de tijd om de tank in orde te stellen. Vóór het einde van deze periode dient opnieuw een keuring te gebeuren door een bevoegd technicus stookolietanks.

Rood: uw tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen en is afgekeurd. Ze mag niet meer gevuld worden. De eigenaar of exploitant moet al het nodige doen om de tank terug in orde te stellen. Binnen de 14 dagen na de keuring moet dit gemeld worden bij de Vlaamse Overheid.

Op het label moeten de volgende zaken vermeld staan:

Erkenningsnummer van de uitvoerende technieker.
Datum van de keuring
Datum van de volgende keuring, indien van toepassing.

Erkende technici stookolietanks hebben een persoonlijk erkenningsnummer bestaande uit de letters 'SV' en 5 cijfers.
In ons geval is dit SV 05386

De keuring van een ondergrondse stookolietank omvat:

Controle op aanwezigheid van water en slib.
Controle op aanwezigheid en goede werking van het overvulbeveilingssysteem ( fluit of sonde).
Controle van het lekdetectiesysteem, indien aanwezig.
Uitvoeren van een dichtheidsproef.


mazouttank keuring bovengronds
mazouttank keuring ondergronds

kleiner dan 6.000 liter
tussen 6.000 en 12.000 liter
groter dan 12.000 liter

een particuliere woning
een bedrijf


 vegen van de schoorsteen ketel of kachel
 onderhoud mazoutketel
 inox vogelrooster
 schoorsteenkap
 offerte nieuwe brander
 offerte nieuwe cv-ketel
 schouwrenovatieEuro Service BV | 0492/11 11 47

Euro Service BV | 0492/11 11 47

Euro Service BV | 0492/11 11 47

Euro Service BV

Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Tel. 0492/11 11 47

Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Terug naar de inhoud